فین تک‌ها و نظارت بر آن‌ها

مقاله: پژوهشی

صفحه 18-1

نویسندگان:

محمد اره کش سلماسی

دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه مدیریت

چکیده:

پیشرفت‌های اخیر در فناوری اطلاعات منجر به توسعه و گسترش سریع خدمات مالی جدید و نوآورانه شده است. این فناوری نوین مالی، فین تک (تکنومالی) نامیده می‌شود. فین تک ترکیب اصطلاحات مالی و تکنولوژی است؛ فین تک با افزایش شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها، کاهش واسطه‌ها و دسترسی به اطلاعات، فرصت‌های جدیدی را برای توانمندسازی مردم به ارمغان می‌آورد. اکنون شرکت‌های فین تک، دامنه فعالیت خود را از طریق اینترنت و تلفن همراه مانند پرداخت‌های تلفن همراه و حواله و از طریق بانکداری آنلاین سنتی توسط شرکت‌های مالی تا خدمات مالی نوآورانه و متفاوت توسط ارائه‌دهندگان غیرمالی گسترش می‌دهند. اگرچه بسیاری از محققان معتقدند که فین تک می‌تواند آینده صنعت مالی را تغییر دهد، اما هنوز بر سر این مساله تردید وجود دارد. موانع اصلی پذیرش فین تک‌ها عبارت‌اند از: ریسک‌های مالی، ریسک‌های مقرراتی، امنیت و حفظ حریم خصوصی و عملیاتی. لذا با توجه به وجود مخاطرات و نگرانی‌ها در ادغام آن‌ها با بانکداری، مراحل و مزایای آن باید موردبررسی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی فین تک‌ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت نظارت بر فین تک‌ها است. این تحقیق به روش توصیفی انجام‌گرفته و برای گردآوری داده‌ها و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده گردیده است. نتایج تحقیق به روش استنباطی نشان داد که فین تک‌ها دارای مزایا و معایبی هستند لذا از بین آن‌ها باید فین تک‌هایی انتخاب شوند که دارای مزایای بیشتر و خطرات کمتری برای نظام بانکداری باشند. در پایان راهکارهای نظارتی بر فین تک‌ها پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی: فین تک، بانکداری، خدمات مالی، فناوری اطلاعات، نظارت بر فین تک‌ها

 

Fintechs and their monitoring

Mohammad Arekesh Salmasi

Abstract

 Recent advances in information technology have led to the rapid development and expansion of new and innovative financial services called financial technology (Fin Tech). Fin Tech is a combination of financial terms and technology. Fin Tech is an emerging and innovative phenomenon that has attracted public attention and growing investment. Fin Tech has opened up new opportunities to empower people by increasing transparency, reducing costs, reducing intermediaries and accessing information. Fin Tech companies are now expanding their reach through the internet and mobile, such as mobile payments and remittances, and through traditional online banking by financial companies to innovative and diverse financial services by non-financial providers. Although many scholars believe that Fin Tech can change the future of the financial industry, there is still doubt about it. The main obstacles to Fin Tech’s acceptance include financial, regulatory, security and operational risks. Consideration of risks and concerns, their integration into banking, its steps and benefits should be considered. The purpose of this study was to evaluate fintechs and propose solutions to monitor fintechs. This descriptive study was performed. A library method was used to collect research data and literature. Inferential research results show that fintechs have advantages and disadvantages, so fintechs should be selected which have more advantages and lower risks for banking

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله