راهنمای نویسندگان فصل نامه کنکاش مدیریت و حسابداری

توجه (در صورت عدم رعایت شرایط ذیل به هیچ عنوان مقاله پذیرش نمی شود)

 

1- مقاله باید از طریق وب سایت فصل نامه / پست الکترونیکی info@jmar.ir ارسال شود.

2- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد به عهده هیأت تحریریه است) و حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده باشد.

3- فصل نامه عمدتاً مقالات پژوهشی را می پذیرد.

4- مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به‌طور هم‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.

5- فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

6- فرم تعهد اصالت مقاله توسط مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از امضاء تحویل دفتر فصلنامه شود.

7- در متن مقاله حتی الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

8- محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و مآخذ به آن اشاره شده است، لذا مطالب منتخب را به‌گونه‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده‌اید، در بخش منابع و مآخذ وارد کنید.

 

راهنمای نگارش مقاله

صفحه اول

9- عنوان مقاله آورده شود.

10- اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی (مدرک تحصیلی) و نام واحد دانشگاهی به صورت فارسی و لاتین آورده شود.

1-10- آدرس دهی بصورت ذیل باشد:

مرتبه……. گروه…… دانشگاه/ دانشکده/ موسسه…… شهر…… کشور

گروه………,واحد………,دانشگاه آزاد اسلامی ,شهر, کشور

Degree…… Department … University / Faculty / Institute……., city … country

2-10- در هنگام نوشتن اسامی نویسندگان دقت فرمائید تمامی مشخصات خواسته شده بصورت کامل تکمیل شود، تعداد و ترتیب نویسندگان بر اساس مشخصات نویسندگان در سایت مورد تائید است و می بایست تعداد و ترتیب نویسندگان در سایت و فایل ارسالی یکسان باشد، اسامی نویسندگان قبل از ارسال با استاد راهنما و مسئول پژوهش کنترل شود.( بعد از پذیرش مقاله به هیچ عنوان اسامی نویسندگان تغییر نخواهد کرد.) 

11- آدرس، تلفن و ایمیل نویسنده مسئول درج شود.

12- نویسنده عهده دار مکاتبات داخل پرانتز جلوی نام نویسنده مشخص شود.

چکیده فارسی

13- در صفحه دوم چکیده فارسی آورده شود.

14- چکیده فارسی حداکثر 150 کلمه باشد (حداکثر 14 خط).

15- چکیده فارسی حداقل 3 و حداکثر 6 واژه کلیدی داشته باشد.

16- عنوان فارسی مقاله در ابتدای این صفحه آورده شود.

متن مقاله

17- متن شامل مقدمه، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی (درصورت وجود)، فرضیه های پژوهش، روش تحقیق شامل (جامعه آماری و نمونه گیری، ابزار مورد استفاده، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها)، یافته های پژوهش و بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  به صورت تحلیلی و کامل باشد.

18- از منابع فارسی و انگلیسی جدید مربوط به منابع معتبر استفاده شود. (حداقل 6 منبع جدید فارسی و لاتین برای دو الی سه سال آخر)

19- تمامی تیترها از مقدمه تا بحث و نتیجه گیری شماره گذاری شده باشد (شماره های ترتیبی اصلی و زیر تیترهای فرعی با شماره های ترتیبی فرعی)

20- نحوه منبع دهی در متن به صورت (نام خانوادگی، سال) برای تمام منابع انگلیسی و فارسی به صورت فارسی لحاظ شود.

21- اسامی و کلمات انگلیسی که در متن از معادل فارسی آنها استفاده شده است، در پاورقی به زبان انگلیسی آورده شود.

22- تمام جداول دارای شماره و عنوان ترتیبی باشد. عناوین و عبارات آماری با معادل مناسب فارسی آن در جداول ارائه شود.

23- شماره جدول در متن ارجاع داده شده باشد.

24- عنوان جدول در بالای آن و عنوان نمودار و شکل در زیر آن آورده شود.

25- در سرتاسر مقاله، نوشته های فارسی با قلم B lotus  و نوشته های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.

26- مقاله در نرم ­افزار Word صفحه A4،  نسخه ۲۰۰۷ یا بالاتر با حاشیه­ بالا 4.5، پائین 4.2، چپ ۴ و راست 4.5 سانتی­متر، و حداکثر در 20 صفحه (با منابع و چکیده لاتین) با فاصله خطوط single تایپ شود.

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

 Blotus 16 

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

Blotus ۱۲

کلیدواژه ­ها

پررنگ (Bold)

  Blotus ۱۲

متن فارسی

معمولی(Regular)

  Blotus ۱۳

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

 Blotus  ۱۲

اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

 Times۱۱  

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Blotus ۱۱

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Times 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۰

منابع فارسی

معمولی(Regular)

  Blotus ۱۲

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۱

زیرنویس­های لاتین

معمولی(Regular)

Times  ۸

زیرنویس ­های فارسی

معمولی(Regular)

 Blotus ۱۰

  • منابع

27- بدون شماره گذاری و با نیم سانت تو رفتگی باشد .

28-  به ترتیب حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود . 

 ( به هیچ وجه نام و نام خانوادگی به صورت اختصار نباشد)

29- مقاله : نام خانوادگی ، نام (سال) عنوان مقاله  …. نام نشریه ، شماره ، فصل یا ماه ، صص .

30- کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (سال) “عنوان کتاب” ، نوبت ویرایش یا چاپ ، محل نشر ، نام انتشارات.

31- کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال) “عنوان کتاب به فارسی ” ، نام نام خانوادگی مترجم ، محل نشر ، نام انتشارات ، (سال انتشار به زبان اصلی) .

32- پایان نامه : نام خانوادگی ، نام (سال) “عنوان پایان نامه” مقطع پایان نامه ، دانشگاه مربوطه .

33- مراکز آماری : نام مراکز آماری ، نام نشریه آماری ، سالهای استفاده شده ، نام اداره یا دفتر منتشر کننده آماره .

34- منابع اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (تاریخ کل انتشار مقاله) ، “عنوان مقاله به طور کامل” .

35- ذکر اصطلاح Online ، < آدرس کامل منبع > ، [تاریخ کامل دسترسی به مقاله] .

36-  عنوان کتاب ، مجله ، مقطع پایان نامه و سایت اینترنتی به صورت Bold و سیاه تر از بقیه تایپ شود .

37-  اگر منابع دارای بیش از یک نویسنده باشد ، نام نویسندگان دوم به بعد به صورت نام خانوادگی بعد از نام نویسنده اول آورده شود .

چکیده انگلیسی

38-  دقیقاٌ ترجمه چکیده فارسی باشد و از نظر ایرادات دستوری و تایپی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به لحاظ تخصصی نیز از کلمات محجور و نامصطلح استفاده نشود.

نکات ویژه ویراستار مجله

39- متن با دقت مطالعه و اشکالات تایپی و دستوری را اصلاح فرمایید.

40- از لحاظ نیم فاصله و نگارشی کاملا مورد بررسی و بدون ایراد باشد.

تذکر: نویسندگان گرامی باید پیش از ارسال مقاله، فایل تعهد نویسنگان را از لینک زیر دانلود نموده و همه نویسندگان / نویسنده مسئول باید آن‌ را امضا و به همراه فایل مقاله بارگذاری نمایند.

تذکر: درهنگام ارسال مقاله، بارگذاری 2 فایل، الزامی می باشد:

۱-  فایل  اصل مقاله

۲-  فایل تعهد نویسندگان (به همراه امضای همه نویسندگان)

تذکر: در صورت پذیرش نویسندگان باید مبلغ  6500000 ریال بابت چاپ و نمایه سازی به شماره حساب 6362141804194992  بانک آینده بنام سمیه صائب نیا واریز نمایند. بدیهی است که نامه پذیرش پس از واریز وجوه صادر می شود.