مرور

بررسی عوامل موثر بازاریابی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و بزرگ منطقه آزاد بندرانزلی)

مهران درمانی شکردشت[1]*، کام بخش فرحمند[2]، سید رحیم صفوی میرمحله[3]، علیرضا داداشی جوکندان[4]

صفحه: 351- 373

بیشتر بخوانید »