Category Archives: جلد 3، شماره 1، بهار 1402

بررسی اثر تعدیلگر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مریم برادران[1]، الهام جلالی کلکناری[2]

صفحه: 428- 451

بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر توسعه پایدار با توجه به تاثیر همه گیری کوید19 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدیس نیکزاد قادیکلایی[1]، سیده محبوبه شجاعی[2]

صفحه: 292- 314